Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı

Hakkı ÇELİK Yönetim Kurulu Başkanı

Değerli Hissedarlarımız, Çalışanlarımız, İş Birlikteliği Yapmış Olduğumuz Kurumlar ve Bize Güç Katan Temsilcilerimiz,


Ülkemizin son 20 yıldır ekonomik büyümesinin ve ekonomik çeşitlenmesinin gayet iyi olduğunu ve "Finansal hizmetlerde ve endüstriyel açıdan gayet başarı olduğunu ifade etmek yanlış olmaz. Ülkemizin hem Batı hem de Doğu ile iş yapabilmesi çok avantaj sağlıyor.

Ülkemiz ekonomisinde son dönemlerde kırılganlıkların başladığını görebiliyoruz. "Ülkemizde 2015 yılından bu yana reform yapma süreci yavaşladı. Kredi politikası ve gevşek politika sebebiyle enflasyonda artış oldu. Ekonomimizde makroekonomik kırılganlığın yanı sıra jeopolitik kırılganlıklar da etkili oldu. Para birimi değeri kayba uğradı. Bu durumdan hem bankacılık hem de özel sektör etkilendi."

Son yıllardaki ekonomik kırılganlığı fırsata dönüştüren finansı güçlü işletmelerin, piyasada rekabet ortamını bozarak tekelci bir yapılaşma çabası içerisinde olduklarını görmekteyiz. Ekonomideki denge politikasını bozan bu duruma devlet otoritesinin kısa zamanda müdahale edeceğine inancımız tamdır.

Organizasyon Şeması