Tabi Olduğumuz Kanun

Bakanlar Kurulu tarafından yürütülen 27 Haziran 2013 tarihli ve 28690 sayılı resmi gazetede yayınlanan 6493 sayılı kanun ve kanuna bağlı olarak 27 Haziran 2014 tarihli ve 29043 sayılı resmi gazetede yayınlanan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca yönetmelik hükümleri yürütülen yönetmelik 27 Haziran 2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Tabi olduğumuz Kanun (6493 Sayılı Kanun)

Tabi Olduğumuz Yönetmelik

Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı İle Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmelik;

Tabi olduğumuz yönetmelik

29 Haziran 2017 tarihli ve 30109 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Faaliyet İzni